1
ما مایل هستیم به شما تجهیزات قابل اعتماد ارائه دهیم. هتل های پنج ستاره و لوکس جزیره، امکانات کاملی دارند و در معماری آنها آخرین استاندارهای روز جهانی رعایت شده است. با این حال هزینه ی اجاره ی یک آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر باکو، پایتخت آذربایجان، حدود 500 الی 600 منات معادل یک میلیون و صد هزار تومان الی یک میلیون و سیصد و بیست هزار تومان ایران است که بسیار معقول به نظر می رسد.راه