1
اقامت اروپا به شیوه سرمایه گذاری را در این مقاله بشناسید. باسلام.من کارمندهستم ودرآستانه بازنشستگی. میتوانید مجوز کسب و کار خود را تغییر دهید. دوست گرامی در حال حاضر بهتر ین روش این است که از طریق تحصیل اقدام نمایید و سپس بتوانید با مدارکی که دارید وارد بازار کار شوید و اقامت خودت را اخذ نمایید که برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی مشاوره نمایید.