1
اگر می خواهید بدانید روش های مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت این کشور در سال 2018 چگونه است، مطالعه ی مطلب زیر را به شما پیشنهاد میکنیم.شما در این جا به اطلاعات کامل و کافی در این زمینه خواهید رسید تا در نهایت بهترین و مناسب ترین روش جهت مهاجرت به کانادا را انتخاب نمایید. درخواست بە طور کلی بە یکی از سفارتخانەهای نروژ در خارج از کشور تحویل دادە می شود. برای گرفتن اقامت صربستان شما می توانید با