1
از تاریخ ۱۰ ماه ژوئن، برنامه مهاجرت به دانمارک از طریق طرح گرین کارت بسته شد. درخواست متقاضیانی که پیش از این تاریخ درخواست داده باشند همچنان رسیدگی خواهد شد. همچنین نیلگام سفر آلما خدمات ویژه ای برای علاقه مندان به افتتاح حساب بانکی در پرتغال ارائه می دهد، که می توانید توضیحات این خدمات را نیز در ادامه مطالعه نمائید. خدمات ویژه برای فردی خارجی صادر میگردد که، خدمت فوق العاده ای برای کشور گرجست