1
اقامت یونان به یکی از سه طریق زیر ممکن است که راحت ترین روش تمکن مالی بدون اجازه کار است. برخورداری از شهرت جهانی بدلیل آثار باستانی و هنری، دارای بهترین سیستم مراقبت بهداشتی و مجهز به جدیدترین فن آوری روز دنیا، دارای بهترین سیستم آموزشی در تمام اروپا، یکی از امن ترین کشورهای جهان از لحاظ رعایت امنیت حقوق فردی و مالکیت، قرار گرفتن در رتبه یک در سطح رفاه اجتماعی، قرار گرفتن در مقام دوم جهان از ل